مسیر بندی ویزیت یا روت پلنینگ (ROUTE PLANNING) چیست؟

مسیر بندی ویزیت یا روت پلنینگ (ROUTE PLANNING) چیست؟

همانگونه که در سایر مقالات در توصیف و توضیح روت توضیح ارائه شد، روت در فروش و پخش، به معنای مسیری است که در میان منطقه فروش قرار گرفته و مشتریان بالقوه و یا بالفعل در آنها قرار دارند. اما مسیر بندی ویزیت یا همان روت پلنینگ (ROUTE PLANNING) چیست و چه کاربردی در فروش و پخش دارد؟

روت پلنینگ (ROUTE PLANNING) چیست؟

باتوجه به اینکه فروش و حضور در مسیرها بصورت روزانه انجام می‌شود، امکان بازدید از تمام مشتریان موجود در یک منطقه وجود ندارد. بنابراین هر منطقه از فروش به تعدادی روت یا مسیر تقسیم بندی می‌شود. هر مسیر دارای تعدادی مشتری بالقوه یا بالفعل است که در طول این مسیر باید با آنها مذاکره فروش انجام شود. هرروت به گونه ای باید طراحی شود که در پایان یک روز توسط یک یا چند بازاریاب به اتمام برسد.

عموما پس از اینکه یک منطقه کانلا شناسایی یا باصطلاح (universe) یا اسکن شد، اطلاعات تعداد و انواع مشتریان بالقوه یا بالفعل موجود در آن منطقه و موقعیت جغرافیایی آنها به شرکت ارائه شده و مدیران فروش یا پخش، این اطلاعات را دسته بندی و تلخیص می‌کنند و پس از انجام مطالعات بر اساس دانش و تجربه قبلی خود، مدیریت و برنامه ریزی مسیر (ROUTE PLANNING) و دسته بندی های مربوط به آن را انجام می‌دهند و از هرمنطقه تعدادی روت استخراج می‌کنند.

پس از انجام برنامه ریزی های صورت گرفته، هر منطقه متشکل از تعدادی روت یا مسیر خواهد شد که شماره گذاری یا نام گذاری شده و در اختیار بازاریاب ها قرار می‌گیرد.

برنامه ریزی مسیر یا (ROUTE PLANNING)، فرایندی است که طی آن مشخص می‌شود هر مسیر باید دارای چه تعداد فروشگاه باشد، چه زمانی مورد ویزیت قرار گیرد، زمان هر ویزیت چقدر است و هر مسیر دارای چه میزان تخمین فروش است.

روت ها عموما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که از فروشگاه شماره یک تا فروشگاه انتهایی آن در راستای یک مسیر قرار دارند و به ترتیب باید ویزیت شوند. مطابق استاندارد، هیچ بازاریابی اجازه ندارد مسیرها را جابجا نموده و یا در یک روت اولویت ویزیت را تغییر دهد. در برخی از نرم افزارهای فروش روت ها به گونه‌ای برنامه ریزی شده‌اند که امکان جابجایی و تغییر تقدم و تاخر درآنها وجود ندارد و باصطلاح مسیرها بسته یا قفل هستند.

معمولا روت پلن ها یا برنامه های مسیر، لیستس است که حاوی تعدادی مشخص مشتری به همراه مشخصات انهاست که به ترتیب شروع ویزیت از یک نقطه چیده شده اند. روت پلن درست، برنامه ای است که ویزیتور با اولین مشتری آن شروع کند و بدون اینکه تغییر مسیر بدهد به ترتیب بتواند مشتریان را در ادامه مسیر ویزیت کند. پس باید مشتریان به ترتیب ویزیت چیده شوند و در یک مسیر و به نوبت باشند. معمولا روتها از 10 الی 40 و یا در برخی صنایع بیشتر چیده می شوند اما در کشور ما معمولاً روتهایی بیش از 35 مشتری نداریم که به نسبت کشورهای دیگر بسیار کمتر است. البته شرکتها هم چاره ای ندارند زیرا ویزیتورها همین تعداد را هم به سختی ویزیت میکنند.

برنامه ریزی مسیر، گرچه ساده به نظر می‌رسد، اما فرایند بسیار پیچیده‌ای است که از توابع زیادی بهرمند می‌شود. این فرایند اگر به درستی برنامه ریزی شده باشد، تاثیر شگرفی در فروش و صرفه جویی هزینه ها و افزایش بهره وری خواهد داشت.