آ

آسیمگی(ANXIETY)، استرس پیش از شروع کار یا یک برنامه است. این موضوع موجب افزایش احتمال شکست خواهد شد. افراد معمولا پیش از شروع یک برنامه، بدترین سناریوی ممکن در مورد بدترین نتیجه ممکن را باور می کنند و عموما ذهن ناخودآگاه فرد را به همان سو متمایل خواهد نمود.