مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی و کارکرد آن در مدیریت چیست؟

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی و کارکرد آن در مدیریت چیست؟

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی ، مفهومی علمی و همچنین یک ویژگی فیزیکی قابل اندازه گیری است که بیشتر با حالت بی نظمی، تصادفی یا عدم قطعیت همراه است.

مفهوم آنتروپی چگونه ابداع شد؟

مفهوم آنتروپی ، در زمینه های مختلفی استفاده می شود، از ترمودینامیک کلاسیک گرفته (جایی که برای اولین بار شناخته شد) تا توصیف میکروسکوپی طبیعت در فیزیک آماری، و اصول نظریه اطلاعات. کاربردهای گسترده ای در شیمی و فیزیک، در سیستم های بیولوژیکی و ارتباط آنها با زندگی، در کیهان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، و خصوصا در دانش مدیریت و بازاریابی و فروش.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

در سال 1803، اصول بنیادین تعادل و حرکت، توسط ریاضیدان فرانسوی لازار کارنو ابداع شد. کارنو معتقد بود در هر ماشینی، شتاب ها و تکان های قطعات متحرک نشان دهنده از دست دادن لحظه فعالیت است. در هر فرآیند طبیعی تمایل ذاتی به اتلاف انرژی مفید وجود دارد.

در سال 1824، پسر وی، نیکولا سعدی کارنو که عموی رئیس جمهور فرانسه نیز بود، بر اساس آن اثر، بازتاب‌هایی در مورد نیروی محرکه آتش را منتشر کرد. بعدها ریاضیدان و دانشمند اسکاتلندی ویلیام رانکین ،در سال 1850 تابع ترمودینامیکی و پتانسیل حرارتی را معرفی کرد. در سال 1865، رودولف کلازیوس، فیزیکدان آلمانی، یکی از بنیانگذاران برجسته رشته ترمودینامیک، آن را به عنوان ضریب مقدار بی نهایت کوچک گرما به دمای لحظه ای تعریف کرد.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

آنتروپی چیست و کارکرد آن چگونه است؟

آنتروپی بصورت ساده به معنای گرایش سیستم به بی نظمی است. سیستم های بسته به مرور زمان فرو می ریزند زیرا نمی توانند انرژی یا داده جدیدی از محیط دریافت کنند ، اما سیستم های باز دارای آنتروپی منفی هستند ، به این معنی که می توانند با حفظ ساختار یا حتی تزریق انرژی اضافی ، خود به خود ترمیم شوند و پویا بمانند. مفهوم آنتروپی (Entropy) وضعیتی نامنظم در سیستم است که باعث از دست رفتن انرژی و در نتیجه کاهش انرژی موجود برای تکمیل کار می شود.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

تاثیر مفهوم آنتروپی در مدیریت چیست؟

در مدیریت، هرچه سیستم بزرگتر باشد ، آنتروپی در مدیریت بالاتر است. به عبارت دیگر ، سازمان های بزرگتر از سازمان های کوچکتر احتمالات بالقوه بیشتری برای بروز بی نظمی دارند. سازمان برای حفظ نظم و وضع موجود به سیستم مدیریتی نیاز دارد. وظیفه مدیریت است که آنتروپی را دور نگه دارد و باعث سردرگمی سازمان نشود. سیاست ها ، رویه ها ، فرایندها و سیستم ها بخشی از سیستم مدیریت هستند.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی
مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

آنتروپی مثبت چیست؟

آنتروپی وضعیتی نامنظم در سیستم است که باعث از دست رفتن انرژی و در نتیجه کاهش انرژی موجود برای تکمیل کار می شود. در قانون دوم ترمودینامیک ، مدیریت آنتروپی یک مفهوم ضروری است زیرا هنگام تلاش باید برای به حداکثر رساندن کارایی و موفقیت یک شرکت مورد توجه قرار بگیرد.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

آنتروپی منفی چیست؟

مفهوم آنتروپی منفی، بالعکس آنتروپی مثبت است. آنتروپی منفی ایجاد وضعیت منظم در سیستم است که باعث مصرف بهینه انرژی و در نتیجه افزایش بهره وری انرژی موجود برای تکمیل کار می شود. در سیستمهای مدیریتی و جوامع، وجود آنتروپی منفی با ارتباط با محیط خارج ایجاد می شود. هر سازمان یا جامعه ای که ارتباط بیشتری با بیرون داشته باشد، بی نظمی کمتری دارد و بالعکس. دراقتصاد هم به سادگی مشاهده می شود که ارتباطات آزاد و بدون قید و بند موجب ایجاد بازارهای رقابتی و رشد اقتصادی خواهد شد.

مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی
مفهوم آنتروپی (Entropy) و آنتروپی مثبت و منفی

چگونه می توان از ایجاد آنتروپی مثبت جلوگیری کرد؟

سیستم های پویا می توانند با تغییر شرایط زمان و مکان به روش های مختلف به اهداف مشترک برسند. آنتروپی مثبت در جهت مخالف عمل می کند تا انحرافات را اصلاح کرده و سیستم را در محیط نگه دارد. اما سازمانها با تبدیل خود به سازمانهای دوسوتوان ، می توانند تاثیر آنتروپی مثبت (بالا)، را کمتر کنند. معمولاً نمی توان بطور کامل آنتروپی بالا را از میان برد چون سیتمها بصورت غریزی تمایل به آنتروپی دارند اما می توان اثرات آن را در سازمان کاهش داد.