میشن یا بیانیه ماموریت (mission statement) چیست؟

میشن یا بیانیه ماموریت (mission statement) چیست؟

میشن یا بیانیه ماموریت (mission statement) سند تدوین‌شده‌ای است که اهداف باثبات و منحصر به فرد یک کسب و کار یا سازمان را تعریف کند.

آکادمی آنلاین عیب پوش