معرفی کتاب بدن هیچگاه دروغ نمی گوید

معرفی کتاب بدن هیچگاه دروغ نمی گوید

کتاب بدن هیچگاه دروغ نمی‌گوید نوشته آلیس میلر روانشناسی مشهور بین المللی با ترجمه و بازنویسی اساتید ارجمند، ناصر سبزیان‌پور و شیرین رستگارپور توسط انتشارات توفیق دانش با همکاری موسسه آموزش عالی بهار منتشرشده است. این کتاب از کتابهای بسیار مفید با زمینه روانشناسی است.

این کتاب در مدیریت و بازاریابی برای شناخت افراد در مذاکرات و همکاری و فروش کاربر بسیاری دارد. آلیس میلر در این کتاب با تحلیل تجارب بیمارانش و سرگذشت شخصیت های سرشناسی مثل ویرجینیا وولف و فرانتس کافکا و مارسل پروست، نشان می‌دهد چطور تحقیر و سرخوردگی و خشم فروخورده در دوران کودکی، خود را در بزرگسالی آشکار می‌کند. این خشم و سرخوردگی خود را در رفتارها، کج‌رفتاریها و حتی با با بیماری‌هایی مانند سرطان، سکته و امثال آن بروز می‌دهد.

پیش از این آلیس میلر با کتاب “کتاب دلهره های کودکی”، (درباره آسیب های روانی دوران کودکی)، شهرتی جهانی یافته بود.

افراد زیادی وجود دارند که گمان می کنند گذشته گذشته است و هیچ نیازی نیست که آدمی گذشته ی خود را واکاوی کند تا بتواند فهم روشنی از امروز خویش داشته باشد. اینان معتقدند که هر روز آغازی دوباره است بی آنکه به گذشته ارتباطی داشته باشد. فروید شاید اولین کسی بود که به بشر آموخت گذشته هرگز از بین نرفته است بلکه به صورت پنهانی در تک تک لحظات امروز ما حضور دارد، ما بر مبنای گذشته تصمیم می گیریم، احساس می کنیم و دنیا را می فهمیم. ما را از گذشته گریزی نیست و هر چه بیشتر از آن بگریزیم بیشتر با آن روبرو میشویم و آن را تکرار خواهیم کرد.

روانکاوی به آدمی آموخته که تنها راه رهایی از گذشته، واکاوی و شرح و هضم آن است و البته در این میان کودکی مهم‌ترین دوره ایست که می بایست فهمیده شود.

خانم میلر در کتاب بدن هرگز دروغ نمی گوید این مهم را به زیبایی شرح و بسط می دهد و مثال های روشنی از افراد مشهور  و همچنین مراجعانش را گزارش می‌کند که آسیب های کودکی ایشان موجب انواع مشکلات روانی و جسمانی آنها گشته است. او در این کتاب به روشنی به مخاطب خود می آموزد که چگونه نامهربانی والدین موجب شکل گیری انواع ساز و کارهای خودتخریبی در بزرگسالی شده و از طرف دیگر خشم های ابراز نشده فرزندان به والدین نیز منجر به ایجاد خشم های عمیق نسبت به خود و میل به خود ویرانگری در افراد می گردد.

این کتاب کمک می کند تا مخاطب از میان مثال های متنوع آن تا حدودی با کودکی خویش آشنا گردد و خود را در میان آنها بازیابد. خواندن این کتاب به تمام مدیران فروش و بازاریابی و تمامی فروشندگان و مدیرانی که تمایل دارند درخصوص شناخت خود و دیگران آگاهی بیشتری داشته باشند، توصیه می‌شود.