اولین دیکشنری بازاریابی فارسی!

با توجه به درخواستهای بازدیدکنندگان محترم سایت در خصوص دسترسی به معنای لع=غات و کلمات مصطلح در بازاریابی و فروش، دیکشنری فارسی در وبسایت eybpoosh.com برای اولین بار در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

دانستن بسیاری از لغات و اصطلاحات واقعا ضروری و لازم هستند اما پرسیدن این لغات از دوستان همکاران نه موضوع دلچسبی است و نه الزاما به پاسخ درست منتهی خواهد شد. با یک کلیک ساده، هر آنچه می خواهید در دسترس شماست!

اگر کلمه ای وجود دارد که به دنبال آن هستید و در دیکشنری موجود نیست، آن را بوسیله واتساپ (09122057267)، به ما انتقال دهید تا سریعا معنای آن بارگذاری شود.