بازمانده برگزیده

بازمانده برگزیده(Designated Survivor)، یکی از سریالهای مشهور نتفیلکس محصول سال 2022 است. این سریال با رای بینندگان به عنوان یکی از بهترین سریال های نتفلیکس شناخته شده است.

کیفر سادرلند (Kiefer Sutherland) که با بازی درخشانش در سریال 24 مشهور است، این بار در نقش مقامی دولتی در ایالات متحده قرار دارد که به شکل غیر منتظرانه‌ای پس از ترور رئیس جمهور وقت در کاخ کنگره آمریکا، به عنوان جانشین او انتخاب می‌شود.

یکی از نکات برجسته این سریال، تلاشی است که برای ارتباط بین وقایع با مدیریت و موضوعات سیاسی و چالشهایی که پیش روی یک رئیس جمهور وجود دارد است.

این سریال باوجود وقفه ای که در پخش آن رخ داد، هنوز طرفداران بسیاری دارد و نکات آموزنده ای که این سریال در خود جای داده انکارناپذیر است.

آکادمی آنلاین عیب پوش