آموزش فروش تلفنی _ بخش دوم

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، فروشندگی تلفنی یا فروش تلفنی، یکی از روشهای بسیار موفق و مرسوم  فروشندگی مستقیم است که در آن فروشنده با مشتریان احتمالی تماس تلفنی گرفته و محصولات یا خدمات خود را از این طریق معرفی نموده و از این مشتریان احتمالی، تقاضای خرید محصولات یا خدمات خود را می‌کند و یا به تماسهای مشتریان بالقوه، پاسخ می‌دهد.

در برخی مواقع این تماس بعد از قرارهای قبلی حضوری و یا بعد از رویدادهای اجتماعی انجام شده و تماس براین اساس، برنامه ریزی شده است. در بسیاری از اوقات نیز تماس تلفنی، اولین ارتباط بین فروشنده و خریدار است و فروشنده دریافت کننده تماس است.

بازاریابی و فروش تلفنی، در حقیقت ارتباط مستقیم تلفنی، با مشتریان بالقوه و واجد شرایط است. این روش موجب خواهد شد تا فروشنده(بازاریاب)، سرعت دسترسی بیشتری به مشتری‌های احتمالی خود داشته باشد.

فروش تلفنی انواع مختلفی دارد اما بیشتر به دو صورت اکتیو(تماس گیرنده)، و ری‌اکتیو(پاسخ دهنده یا پسیو)، انجام می‌شود. این دو روش، تفاوتهایی باهم دارند اما در خصوص نحوه مذاکره، یکسان هستند. در این بخش، ادامه ویدئوهای قبلی را ادامه داده و تکنیکهای مذاکره و فروش تلفنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این مجموعه ویدئوها، قصد داریم موضوع فروش تلفنی، راهکارهای رفع اعتراضات و همچنین تکنیکهای جذب مشتری را مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش فروش تلفنی _ فصل یازدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل دوازدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل سیزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل چهاردهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل پانزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل شانزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل هفدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل هجدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل نوزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل بیستم

امید است که از تماشای این مجموعه ویدئوها، لذت و استفاده کافی را برده باشید و با انتشار آنها، ما را در تهیه ویدئوهای آموزشی بیشتر یاری فرمایید.

فرامرز عیب پوش

نکات مهم در فروش تلفنی

بازاریابی تلفنی یا فروش تلفنی، (که به عنوان بخشی از فروش اکتیو،  محسوب می‌شود)، یکی از روشهای بسیار موفق و مرسوم  بازاریابی مستقیم است که در آن فروشنده با مشتریان احتمالی تماس تلفنی گرفته و محصولات یا خدمات خود را از این طریق معرفی نموده و از این مشتریان احتمالی، تقاضای خرید محصولات یا خدمات خود را می‌کند.

پس از پاندمی ویروس کرونا در جهان، بسیاری از شرکتها اقدام به دورکاری نموده و فروش خود را از طریق وبسایتها و یا بصورت تلفنی پیگیری کردند. در کشور ما بدلیل عدم وجود زیرساخت کافی خدمات فروش اینترنتی، فروشندگان و کارشناسان فروش شرکتها بیشتر بوسیله تلفن با مشتریان خود ارتباط برقرار نمودند. در بسیاری موارد فروشندگانی که مراجعه حضوری داشتند، این بار مجبور بودند که تمام ویزیت خود را بصورت تلفنی انجام دهند. بنابراین اهمیت فروش تلفنی و یادگیری مهارتهای آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

 در برخی مواقع این تماس بعد از قرارهای قبلی حضوری و یا بعد از رویدادهای اجتماعی انجام شده و تماس براین اساس، برنامه ریزی شده است. در بسیاری از اوقات نیز تماس تلفنی، اولین ارتباط بین بازاریاب و خریدار است.

بازاریابی تلفنی همچنین میدر برخی اوقات بصورت اتوماتیک و توسط برنامه های کامپیوتری انجام شده و بدین ترتیب، صداهای ضبط شده‌ای، از طریق شماره‌گیری خودکار، اقدام به معرفی محصول و یا خدمات می‌کنند که موضوع بحث این مقاله نیست.

بازاریابی تلفنی، در حقیقت تماس مستقیم با مشتریان بالقوه و واجد شرایط است. این روش موجب خواهد شد تا بازاریاب سرعت دسترسی بیشتری به مشتری های احتمالی خود داشته باشد.

امروزه استفاده از ابزارهای مختلف شبکه مخابراتی مانند تلفن، نمابر و اینترنت و پست نیز در دسته بازاریابی و فروش مستقیم است اما فروش تلفنی شبیه ویزیت حضوری، اما بدون تصویر است.

نوشته: فرامرز عیب پوش