آموزش فروش تلفنی _ بخش دوم

همانگونه که در بخش قبل اشاره شد، فروشندگی تلفنی یا فروش تلفنی، یکی از روشهای بسیار موفق و مرسوم  فروشندگی مستقیم است که در آن فروشنده با مشتریان احتمالی تماس تلفنی گرفته و محصولات یا خدمات خود را از این طریق معرفی نموده و از این مشتریان احتمالی، تقاضای خرید محصولات یا خدمات خود را می‌کند و یا به تماسهای مشتریان بالقوه، پاسخ می‌دهد.

در برخی مواقع این تماس بعد از قرارهای قبلی حضوری و یا بعد از رویدادهای اجتماعی انجام شده و تماس براین اساس، برنامه ریزی شده است. در بسیاری از اوقات نیز تماس تلفنی، اولین ارتباط بین فروشنده و خریدار است و فروشنده دریافت کننده تماس است.

بازاریابی و فروش تلفنی، در حقیقت ارتباط مستقیم تلفنی، با مشتریان بالقوه و واجد شرایط است. این روش موجب خواهد شد تا فروشنده(بازاریاب)، سرعت دسترسی بیشتری به مشتری‌های احتمالی خود داشته باشد.

فروش تلفنی انواع مختلفی دارد اما بیشتر به دو صورت اکتیو(تماس گیرنده)، و ری‌اکتیو(پاسخ دهنده یا پسیو)، انجام می‌شود. این دو روش، تفاوتهایی باهم دارند اما در خصوص نحوه مذاکره، یکسان هستند. در این بخش، ادامه ویدئوهای قبلی را ادامه داده و تکنیکهای مذاکره و فروش تلفنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این مجموعه ویدئوها، قصد داریم موضوع فروش تلفنی، راهکارهای رفع اعتراضات و همچنین تکنیکهای جذب مشتری را مورد بررسی قرار دهیم.

آموزش فروش تلفنی _ فصل یازدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل دوازدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل سیزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل چهاردهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل پانزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل شانزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل هفدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل هجدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل نوزدهم

آموزش فروش تلفنی _ فصل بیستم

امید است که از تماشای این مجموعه ویدئوها، لذت و استفاده کافی را برده باشید و با انتشار آنها، ما را در تهیه ویدئوهای آموزشی بیشتر یاری فرمایید.

فرامرز عیب پوش

آموز فروش تلفنی _ بخش اول

فروش تلفنی چیست؟

فروش تلفنی یا بازاریابی تلفنی یا مذاکره تلفنی، همگی به معنای فروش محصولات یا خدمات با استفاده از تلفن است. این شیوه، یکی از شیوه‌های بازاریابی مستقیم است که در مقالات مختلف به آن اشاره شده است.

بسیاری از متخصصین معتقد بودند که با گسترش فناوری و رواج شبکه های اجتماعی و بستر اینترنت، فروش تلفنی از بین خواهد رفت اما با کمال تعجب، امروزه بسیاری از تامین کنندگان همین بسترهای اینترنتی از تلفن برای بازاریابی محصولات خود استفاده میکنند.

تلفن به این زودی ها از سبد ابزارهای ارتباطی کسب و کارها حذف نخواهد شد، ‌همچنین هنوز حجم قابل‌توجهی از فروش و بازاریابی در سطح جهان، به وسیله‌ی تماسهای تلفنی انجام می‌شود. بنابراین در این مقاله انواع فروش تلفنی را شرح داده و بخشهای مهم آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بخش اول _ فروش تلفنی چیست؟

آموزش فروش تلفنی_فصل اول

آموزش فروش تلفنی_فصل دوم

آموزش فروش تلفنی_فصل سوم

آموزش فروش تلفنی_فصل چهارم

آموزش فروش تلفنی_فصل پنجم

آموزش فروش تلفنی_فصل ششم

آموزش فروش تلفنی_فصل هفتم

آموزش فروش تلفنی_فصل هشتم

آموزش فروش تلفنی _ فصل نهم

آموزش فروش تلفنی_فصل دهم

در بخشهای بعدی ادامه این آموزش را دنبال خواهیم کرد.

نوشته: فرامرز عیب پوش