عمده فروش کیست؟

عمده فروش یا هولسلر(wholesaler) کیست؟

مبحث تقسیم بندی توزیع کنندگان در بازاریابی مبحث بسیار گسترده‌ای است که اساتید مختلف تقسیم بندیها و مشخصات مختلفی برای بازارها و توزیع‌کنندگان درون آنها انجام داده اند. یکی از تقسیم بندیهایی که در خصوص انواع توزیع کنندگان انجام شده، تقسیمبندی توزیع کنندگان به سه سطح توزیع کننده عمده، توزیع کننده شبه عمده و توزیع کننده خرده فروش است.

توزیع کننده عمده یا هولسیلر(wholesaler)، توزیع کننده‌ای است که کالا را بصورت عمده از تولید کننده تهیه نموده و آن را یا بصورت مستقیم یا بصورت غیر مستقیم به خرده فروش می‌رساند. عموما این سطح از توزیع کنندگان، تخفیف های ویژه دریافت نموده و بر تصمیمات تولید کننده تاثیرگذار هستند.

برخی از آنها ممکن است به اشکال مختلف با تولید کننده شراکت نموده و یا برروی خط مشی کاری او تاثیر بگذارند.  به هررو تعداد این توزیع کنندگان عموما کم است و با یکدیگر رقابت زیادی ندارند. بسیاری از توزیع کنندگان عمده با یکدیگر توافقات تجاری دارند که موجب میشود از صدمه دیدن در دراز مدت در امان باشند.