ج

جومو

جومو (JOMO)، به معنای لذت از دست دادن(Joy Of Missing Out)، نوعی احساس ذهنی است که در مقابل فومو قرار دارد. به هر دلیل زمانی که فرد، رفتاری که جمع (بصورت گله وار و گروهی)، انجام می دهند را بصورت آگاهانه انجام ندهد، از لذت جومو (JOMO)، برخوردار خواهد شد. مفهوم جومو (JOMO)، عمیق تر از انتخاب نادیده گرفتن پیام های معمول رسانه های اجتماعی است. جومو، تغییری در طرز فکر است که می تواند واقعا قدرتمند باشد و صرفا با “آگاهی” و “بلوغ فکری” حاصل شده و ربطی به میزان سواد فرد ندارد.

مقالات مرتبط:

جومو چیست؟

جوینت ونچر

جوینت ونچر(Joint Venture)، یا شرکت مشارکتی یا دو شرکت در سرمایه‌گذاری مشترک، به معنای همکاری مشترکی است که دو یا چند شرکت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر انجام می دهند. در این فرایند، طرفین برای ایجاد شرکتی جدید با یکدیگر توافق کرده و میزان سود، زیان و هزینه‌ها را تقسیم می‌کنند.

مقالات مرتبط:

جوینت ونچر چیست؟

جینگل

جینگل(jingle)، آهنگی کوتاه است که در تبلیغات و سایر مصارف تجاری برند یا خدمات باهدف خاصی بکار می‌رود که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. این واژه در ادبیات بازاریابی ما به عنوان جینگلز(jingles)، مشهور است که البته غلط نیست اما جینگل مفرد است درصورتیکه جینگلز، جمع تعدادی جینگل است. به عبارت دیگر جینگل(jingle)، صوتی آهنگین است که به عنوان “ماتو”، یا تگ لاین” برند بکار می‌رود. بسیاری از اساتید بازاریابی، جینگل را نوعی “برند صوتی”، یک برند می‌دانند.

مقالات مرتبط:

جینگل چیست؟