نکات مهم در فروش تلفنی

بازاریابی تلفنی یا فروش تلفنی، (که به عنوان بخشی از فروش اکتیو،  محسوب می‌شود)، یکی از روشهای بسیار موفق و مرسوم  بازاریابی مستقیم است که در آن فروشنده با مشتریان احتمالی تماس تلفنی گرفته و محصولات یا خدمات خود را از این طریق معرفی نموده و از این مشتریان احتمالی، تقاضای خرید محصولات یا خدمات خود را می‌کند.

 در برخی مواقع این تماس بعد از قرارهای قبلی حضوری و یا بعد از رویدادهای اجتماعی انجام شده و تماس براین اساس، برنامه ریزی شده است. در بسیاری از اوقات نیز تماس تلفنی، اولین ارتباط بین بازاریاب و خریدار است.

بازاریابی تلفنی همچنین میدر برخی اوقات بصورت اتوماتیک و توسط برنامه های کامپیوتری انجام شده و بدین ترتیب، صداهای ضبط شده‌ای، از طریق شماره‌گیری خودکار، اقدام به معرفی محصول و یا خدمات می‌کنند که موضوع بحث این مقاله نیست.

بازاریابی تلفنی، در حقیقت تماس مستقیم با مشتریان بالقوه و واجد شرایط است. این روش موجب خواهد شد تا بازاریاب سرعت دسترسی بیشتری به مشتری های احتمالی خود داشته باشد.

امروزه استفاده از تبزارهای مختلف شبکه مخابراتی مانند تلفن، نمابر و اینترنت و پست نیز در دسته بازاریابی و فروش مستقیم است اما فروش تلفنی شبیه ویزیت حضوری بدون تصویر است.

نوشته: فرامرز عیب پوش