آ

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی اصطلاحی بسیار مهم در بازاریابی است که شاید بتوان آن را مهمترین عبارت در بازاریابی دانست. این مفهوم به عبارتی نقطه ثقل اصلی برای شروع برنامه ریزی بازاریابی است. این عبارت توسط فیلیپ کاتلر(پدر علم بازاریابی)، معرفی شد. این عبارت به عنوان فورپی نیز شناخته شده است. آمیخته بازاریابی در ابتدا شامل 4 بخش مشخص بود و بعدها، P های دیگری نیز به آن افزوده شد. امروزه این اصطلاح به عنوان سون پی(7P) ، یا ایت پی(8P)، نیز شناخته می شود.

مقالات مرتبط:

آمیخته بازاریابی چیست؟

آسیمگی

آسیمگی(ANXIETY)، استرس پیش از شروع کار یا یک برنامه است. این موضوع موجب افزایش احتمال شکست خواهد شد. افراد معمولا پیش از شروع یک برنامه، بدترین سناریوی ممکن در مورد بدترین نتیجه ممکن را باور می کنند و عموما ذهن ناخودآگاه فرد را به همان سو متمایل خواهد نمود.

مقالات مرتبط:

تبلیغات ناخودآگاه چیست؟