درباره نویسندگان آکادمی عیب پوش

درباره نویسندگان آکادمی عیب پوش

محمد میری - محمد میری ، دانش آموخته مدیریت صنعتی و از محققین پرتلاش و نویسندگان کوشا و توانمند در اکادمی آنلاین عیب… ادامه…