دانلود تقویم محتوایی شهریور 1403

دانلود تقویم محتوایی شهریور 1403

تقویم محتوایی یکی از پایه های اصلی برنامه ریزی و خصوصاً اجرای کمپینهای بازاریابی و فروش و تولید محتوای منظم است. این تقویم برنامه ای زمان بندی شده است که زمانبندی و نحوه اجرا و شبکه ها و کانالهایی را که قصد داریم محتوای خود را در آنها منتشر کنیم یا برنامه بازاریابی و طرحهای فروش خود را اجرا کنیم را شامل می شود. تفاوت تقویم تولید محتوای آکادمی عیب پوش با تقویمهای معمولی در این است که در تقویم محتوایی شهریور 1403 مناسبتهای تقویمی، ایرانی و جهانی در یک جدول اکسل به همراه پیشنهادات بازاریابی و فروش در آن آورده شده است.

تقویم محتوایی شهریور 1403
دانلود تقویم محتوایی شهریور 1403

درباره شهریور ماه

شهریور ششمین ماه سال خورشیدی است و ۳۱ روزه او ما پایانی فصل تابستان است. نماد این ماه، سنبله یا دوشیزه است. واژه این ماه از «خشَثرَ وَیریَه» که یکی از صفات اهورا است که در زبان پارسی بعدها به «شَهرِوَر»، «شَهریوَر» یا «شَهریَر» تبدیل شده است. بخش اول این واژه به معنای شهریاری و شهر است (مراد از شهر، همانا کشور است، چنان‌که سرزمین ایران را، ایران شهر می‌نامیدند) بخش دوم این واژه، یعنی «ویریه»، صفت و به معنای مورد پسند است. در اساطیر زرتشتی و ایرانی این صفت نماد شهریاری و فّر و فرمان‌روایی اهورا مزدا و پاسدار فَر و یاور بینوایان و دستگیر مستمندان است.

تقویم محتوایی شهریور 1403
دانلود تقویم محتوایی شهریور 1403

مناسبتهای شهریور ماه

شهریور ماه، ماه وداع با تابستان است. در ایران زمین بابت نعمتهایی که بهار و تابستان به ایرانیان بخشیده، شکرگزاری و جشنهای مهمی برگزار می شود که مهمترین آن جشن شهریورگان است که همزمان با زادروز داراب(کوروش بزرگ) برگزار شده و همچنین به نام روز پدر نیز نام گذاری شده است. این جشن دقیقا شش ما پس از جشن روز مادر(اسپندگان) برگزار می شود.

تقویم محتوایی شهریور 1403
دانلود تقویم محتوایی شهریور 1403

سخن نویسندگان آکادمی

این که چنین تقویم کاملی به سادگی در دسترس شما قرار گیرد، تلاش کوشش فراوانی برده است. تنها خواسته و پاداش ما، رضایت اعضای آکادمی و معرفی آکادمی عیب پوش به دوستان و همکاران است. برای اولین بار، پیشنهادات کمپینهای بازاریابی و فروش نیز به این تقویم ها اضافه شده است. پیشنهاداتی که به سادگی می توانید برای تولید محتوا و نوشتن تقویم محتوایی از آن‌ها استفاده کنید. این مناسبتها سبب افزایش آگاهی و دانش ما نسبت به تاریخ و جهان می شود و به همزیستی مسالمت آمیز ما در این جهان کمک خواهد کرد.

آکادمی آنلاین عیب پوش