دانلود تقویم محتوایی مرداد 1403

دانلود تقویم محتوایی مرداد 1403

تقویم تولید محتوا و کمپین، آیتمی حیاتی در برنامه ریزی دقیق تولید محتوا و برگزاری کمپینهای بازاریابی و فروش است. بدون برنامه، شکست پروژه ها حتمی است. برنامه ریزی دقیق هم نیازمند داشتن اطلاعات صحیح است. اگر جستجویی ساده کنیم، درخواهیم یافت تقویمی که هم مناسبتهای تقویمی را داشته باشد و هم مناسبتهای ایرانی و جهانی، وجود ندارد. بنابراین ما در آکادمی آنلاین عیب پوش، تقویم محتوایی مرداد 1403 را بصورت کاملا رایگان در اختیار علاقه مندان به برنامه ریزی صحیح قرار داده ایم.

تقویم محتوایی مرداد 1403
دانلود تقویم محتوایی مرداد 1403

درباره مرداد ماه

امرداد، پنجمین ماه سال خورشیدی است و ۳۱ روزه و ماه میانی فصل تابستان است. نماد این ماه، فرشته بی مرگی یا همان «امرتات» است. در گاه‌شمار پارسی هفتمین روز هر ماه نیز مردادروز نام دارد و در مردادروز از مردادماه، جشن اَمُردادگان برگزار می‌شود.

تقویم محتوایی مرداد 1403
دانلود تقویم محتوایی مرداد 1403

مناسبتهای مرداد ماه

جشن مردادگان، در هفتمین روز مرداد، یکی از جشنهای باستانی ایرانی است. ایزد این ماه به بهانه تقدیر از بانواَمِرتات نام گذاری شده است. امرتات، در اسطوره‌های ایرانی، نگهبان گیاهان و رستنی‌ها و نماد پایندگی و بی‌مرگی است. در پارسی هرجا که سخن از زایش و زندگی و دشمنی با مرگ بوده، از نماد یک «بانو» استفاده می شده است.

تقویم محتوایی مرداد 1403
دانلود تقویم محتوایی مرداد 1403

سخن نویسندگان آکادمی

این تقویم به سادگی درست نشده و زمان و تحقیق و انرژی زیادی برای اینکه به بهترین شکل در دسترس شما قرار گیرد، صرف آن شده است. تنها خواسته ما، استفاده بهینه از این تقویم است و پاداش ما، رضایت و معرفی این سایت به دوستان و همکارانتان است. برای اولین بار، پیشنهادات کمپینهای بازاریابی و فروش نیز به این تقویم ها اضافه شده است. پیشنهاداتی که به سادگی می توان از آن برای تولید محتوا و نوشتن تقویم محتوایی استفاده کرد. به سادگی دکمه دانلود تقویم را بزنید و تقویم را بصورت رایگان استفاده کنید.

آکادمی آنلاین عیب پوش