کتابهای من

مهندسی فروش - کتاب "مهندسی فروش" تالیف "احمدصفار" و "فرامرز عیب‌پوش" است که در پاییز 1398 توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ رسید. این کتاب برای اولین بار به مباحث علمی مهندسی فروش و پخش مویرگی پرداخته است. کتاب حاضر تحت عنوان "نگرشی… ادامه…
گام‌های فروش - کتاب "گام های فروش" تالیف "فرامرز عیب‌پوش" تحت عنوان اصول و مبانی فروش در صنعت پخش مویرگی، در تابستان 1398 توسط انتشارات مهربان نشر به چاپ رسید. این کتاب پیش از کتاب مهندسی فروش چاپ شده و مقدمه و پایه… ادامه…
آیین‌نامه‌های صنعت پخش - کتاب "آیین نامه های صنعت پخش" تالیف "فرامرز عیب‌پوش" همراه با شرح وظایف سمتها و واحدها، شهریور 1389 بصورت داخلی در یکی از شرکتهای پخش سراسری ایرانی، نگاشته شد. این کتاب به همت همه همکاران در بخشهای منابع انسانی، مارکتینگ،… ادامه…