ژ

ژورنال

ژورنال نشریه‌ای است که به صورت منظم پژوهش‌ها یا مقالاتی را در زمینه خاص یا یک رشته بخصوص با استفاده از داوری همتا منتشر می‌کند. ژورنال ها عموما به ژورنالها و مجلات علمی اطلاق می شود که محلی برای معرفی دقیق پژوهش‌های نو و نقد پژوهش‌های موجود هستند. محتویات این نشریات در قالب مقاله عرضه شده و غالباً شامل تحقیقات دست اول، مقالات مروری و نقد کتاب است.

مقالات مرتبط:

ژورنال علمی چیست؟