ه

ه

هایفو(HIFO)، مخفف واژه (Highest In, First Out)، به معنای اولین خروجی از گرانترین ورودی است. این واژه در حسابداری و انبارداری کاربرد بسیاری دارد. این روش که برای محاسبه موجودی مورد استفاده قرار می گیرد، اقلامی که به بالاترین قیمت تولید یا خرید شده، به عنوان مبنای محاسبه قیمت تمام شده فروش درنظر گرفته می شود. این روش ارزیابی موجودی فرض می کند که موجودی با بالاترین ارزش خریداری شده یعنی بالاترین قیمت خرید در محاسبه منظور می شود یا به عبارت دیگر قیمت مبنا، موجودی انبار با گرانترین قیمت خرید است.

مقالات مرتبط:

هایفو چیست؟

هولسلر(wholesalers)، یا هولسیلر به معنای عمده فروش یا بنکدار کل است.

مقالات مرتبط:

هولسلر چیست؟