ن

نایفو

نایفو(NIFO)، مخفف واژه (Next In, First Out)، به معنای اولین خروجی از ورودی آتی است. این واژه در حسابداری و انبارداری کاربرد بسیاری دارد. این روش که برای محاسبه موجودی مورد استفاده قرار می گیرد، اقلامی که به قیمت آینده تولید یا خرید شده، به عنوان مبنای محاسبه قیمت تمام شده فروش درنظر گرفته می شود. در این روش هزینه یک کالا بر اساس هزینه جایگزینی آن و نه هزینه اصلی آن، تعیین می شود. این به این دلیل است که گفته می شود NIFO اصل هزینه را نقض می کند.

درس های مرتبط:

نایفو چیست؟

نخستین مشتری

نخستین مشتری یا مشتری درون سازمانی یا مشتری داخلی، به اعضا و کارکنان درون سازمان یا کسب و کار، شرکای تجاری، تامین کنندگان و سایر افراد یا کسب و کارهایی اطلاق می شود که الزاما خریدار محصولات یا خدمات آن کسب و کار نیستند امابا آن در تماس و تعامل هستند.

درسهای مرتبط:

مشتری داخلی یا درون سازمانی کیست؟