بخش مدیریت و کارآفرینی

در بخش مدیریت و کارآفرینی، سعی شده با انتشار زندگی نامه بزرگان و اندیشمندان علم مدیریت، نقش این افراد استثنایی را در شکل‌گیری دانش مدیریت بررسی نموده و این بزرگان را بیشتر به خوانندگان معرفی کنیم. بدیهی است زندگی این بزرگان، همواره دارای نکته‌ها و ایده‌های ارزشمند و بکر است که شاید هرکدام از آنها بتواند، سرآغاز تحولی عظیم در اندیشه هر یک از ما شود. باتوجه به اینکه در بخش‌های دیگر این تارنما، کتابهای مفید در حوزه مدیریت بازاریابی و فروش معرفی شده‌اند، ادای احترام و دین به این بزرگان که بنیانگذار این علم نوین هستند، ضروری می‌نمود.

در بخش “کارآفرینان بزرگ ایران”، سعی داشته‌ایم پس از معرفی بزرگان علم مدیریت جهان، بزرگان و پیشکسوتان کارآفرینی و مدیریت ایرانی را نیز به خوانندگان عزیز بیشتر معرفی کنیم. اطمینان دارم پس از مطالعه دقیق این دوبخش و مقایسه آنها با یکدیگر، متوجه خواهیدشد که چرا مدیران بزرگ بین‌المللی تا این حد به شهرت رسیده‌اند، در حالی‌که مدیران و کارآفرینان بزرگ ایرانی، اکثرا ناشناخته هستند. امید است که این مطالب که با تحقیق و زحمات بسیار گردآوری و بازنویسی شده، مفید فایده بوده و برای مدیران و فروشندگان و فعالان حوزه بازاریابی و فروش، کارایی لازم را داشته باشد.