ق

قانون گودهارت

قانون گودهارت، برگرفته از نام کاشف آن(چارلز آلبرت اریک گودهارت اقتصاددان انگلیسی)،یکی از موضوعاتی که موجب فریب و خطای مدیران می شود. این قانون به زمانی گفته می شود که برای سنجش موضوعی شاخصی درنظر گرفته شده و پس از مدتی “توجه بیش از حد به خود شاخص‌ها” موجب “دور شدن از هدف اصلی”، شود. در این سوگیری، “شاخص اندازه‌گیری”، خود به یک “هدف”، مطلق تبدیل می‌شود که فرد یا سازمان را از هدف اصلی دور می‌کند. در این حالت، شاخص ارزش خود را از دست داده و دیگر قابل اعتماد نخواهد بود.

مقالات مرتبط:

قانون گودهارت چیست؟

قیف فروش

قیف فروش(Sales Funnel)، یکی از روش‌های بسیار مؤثر برای نزدیک کردن مشتری به مرحله خرید، است.

مقالات مرتبط:

قیف فروش چیست؟