غ

غوغای رسانه ای

غوغای رسانه ای یا پروپاگاندا شکلی از ارتباط است که با ترغیب یا اقناع متفاوت است زیرا هدف آن دست یابی تداوم بخشی به مقصود قصد مبلغ است. اقناع یا ترغیب، دوسویه عمل می‌کند و هدفش آن است که به نیازهای ترغیب‌کننده و ترغیب‌شونده پاسخ دهد. پروپاگاندا نشانگر تلفیقی از عناصر اطلاع‌رسانی و ارتباط اقناعی با تبلیغات با هدف دستیابی به مفهومی خاص که الزاما برای مخاطب منفعتی ندارد است.

مقالات مرتبط:

پروپاگاندا چیست؟