ظ

ظرف ذهنی

ظرف ذهنی آشنایی و کنترل ذهن و خصوصا ذهن ناخودآگاه(limbic system)، و جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی خصوصا در مواقع حساس است که با تمرین و آگاهی حاصل می شود. بازاریابان و مدیران و مهندسان فروش جهت شکستن این طرف در مشتریانی که به آن وقوف دارند باید با این مبحث آشنایی داشته باشند.

مقالات مرتبط:

ظرف ذهنی چیست؟