ط

طبقه بندی مشتریان

طبقه بندی، تقسیم بندی یا دسته بندی مشتریان، فرایند تفکیک و دسته بندی مشتریان بر اساس مجموعه ای از ویژگی‌های انتخابی (مثلاً علائق، سلایق، عادات و…) و عوامل جبری (مانند  ویژگی‌های آماری، میزان درآمد، زندگی حرفه‌ای و …) است.مقالات مرتبط:

تقسیم بندی مشتریان(سگمنتیشن) چیست؟