ش

شرح شغل

شرح شغل(Job Description)، شرح و توضیح و راهنمای مکتوب و مشخصی است، که یک “شغل بخصوص”، را شرح می دهد. شرح شغل، یکی از نیازهای اولیه هر شغلی است. در واقع شرح شغل اهمیت و کارکرد و جزییات تشکیل دهند یک”سمت”، یا “شغل”، را بصورت ریز، تشریح می کند.

مقالات مرتبط:

شرح شغل چیست؟