ش

شرح شغل

شرح شغل(Job Description)، شرح و توضیح و راهنمای مکتوب و مشخصی است، که یک “شغل بخصوص”، را شرح می دهد. شرح شغل، یکی از نیازهای اولیه هر شغلی است. در واقع شرح شغل اهمیت و کارکرد و جزییات تشکیل دهند یک”سمت”، یا “شغل”، را بصورت ریز، تشریح می کند.

مقالات مرتبط:

شرح شغل چیست؟

شرکت شناسی

شرکت شناسی یا مهارت شرکت شناسی، به توانایی و دانش فرد در شناخت شرکتی که در آن فعالیت نموده یا خواهد نمود اطلاق می شود. شرکت شناسی شامل شناخت کلیه اهداف، ماموریتها، چشم اندازها و صدای برند بعلاوه الگوهای رایج، فرهنگ و روابط رسمی و غیر رسمی سازمان است. این شناخت شامل شناخت مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی نیز می‎شود.

مقالات مرتبط:

شرکت شناسی چیست؟