س

سازمان دوسوتوان

سازمان دوسوتوان(ambidextrous organization)، سازمانی است که با تمرکز بر توانایی های خود، امکان بهره برداری و اکتشاف را پیدا می کند. سازمانهای دوسوتوان، با ایجاد انعطاف پذیری در سازمان، امکان بازیادگیری را فراهم می کنند. سازمان دوسوتوان، نوعی سازمان یادگیرنده است.

مقالات مرتبط:

سازمان دوسوتوان چیست؟

سازمان یادگیرنده

سازمان یادگیرنده(learning organization)، سازمانی است که در استراتژی اصلی آن یادگیری برای کلیه اعضا نهادینه شده و این امکان را در ساختار خود فراهم نموده که تمامی اعضا و کارکنان آن، همواره فرصت آموزش و یادگیری را داشته باشند و خصوصا اینکه همواره در معرض آن قرار دارند. این سازمان همواره موضوع “آموزش و یادگیری” را  برای تمامی اعضای خود، فراهم کرده و دائما درحال “تحول “، “ایجاد”، “کسب” و “انتقال” دانش است. سازمان یادگیرنده رفتارهای خود را به گونه ای تعدیل می‌کند که همواره “بیانگر” و “مجری” دیدگاه‌های جدید باشد.

سازمان یادگیرنده چیست؟

سی.پی.جی

این صنعت در امریکا با عنوان CPG (consumer packed goods)، کالاهای بسته بندی شده برای مصرف کننده) همان کالاهای پرگردش یا اف.ام.سی.جی مخفف واژه (Fast-moving consumer goods) است. این واژه نیز مانند بقیه واژه های حوزه فروش و پخش، باورود شرکتهای خارجی به ایران در اویل دهه هفتاد شمسی در کشورمان رایج گردید. کالاهای مصرفی تندگردش (FMCG) محصولاتی هستند که به سرعت و با هزینه ای نسبتاً کم و با حجم بالا فروخته می شوند. در اکثر کشورهای اروپایی، آسیا و اقیانوسیه اصطلاح FMCG کاربرد بدارد و در قاره امریکا از هردو واژه خصوصا واژه CPG استفاده بیشتری صورت می‌گیرد.

مقالات مرتبط:

اف.ام.سی.جی چیست؟