ر

ریمارکتینگ

ریمارکتینگ یا بازاریابی مجدد (Remarketing) یا هدف گیری مجدد مخاطب (Retargeting) ، یکی از استراتژی های بازاریابی است که جهت کاهش هزینه های بازاریابی یا بهینه سازی بازاریابی یا تاثیر آن بکار برده می شود. این استراتژی صرفاً محدود به سرنخ‌ها و مشتریان بالقوه نیست و مشتریان فعلی را نیز می توان دوباره هدف قرار داد. این استراتژی بر مبنای “حرکت” و ا”اصلاح دائم” کارکرد دارد.

مقالات مرتبط:

ریمارکتینگ چیست؟

روت

یونیورس(universe)، به معنای جهان یا کل است. در فروش این لغت به معنای شناسایی یا اسکن کل اطلاعات، تعداد و انواع مشتریان بالقوه یا بالفعل موجود در یک منطقه و موقعیت جغرافیایی است. این اطلاعات کلی پس از جمع آوری، در شرکت دسته بندی و تلخیص می‌شوند و پس از انجام مطالعات بر اساس دانش و تجربه، برنامه ریزی مسیر می شوند.

مقالات مرتبط:

روت چیست؟

روت پلنینگ

روت پلنینگ(Route Planning)، یا مدیریت و برنامه ریزی مسیر دسته بندی های مربوط به مسیربندی ویزیت یا فروش است که از یونیورس کردن منطقه یا مسیرهای موجود قبلی استخراج می شوند.

مقالات مرتبط:

روت پلنینگ چیست؟

روش فلدمن

بن فلدمن، فروشنده مشهور شرکت بیمه نیویورک بود که برخی وی را به عنوان بزرگ ترین فروشنده قرن بیستم می‌شناسند. ویژگی بارز وی این بود که هر شب مدت دو ساعت به مرور و تمرین مطالبش می‌پرداخت تا روز بعد آمادگی کامل داشته باشد. بعدها او متد کاری خود را با نام «روش فلدمن» به چاپ رساند.

مقالات مرتبط:

روش فلدمن چیست؟

روت کاورینگ

انواع حرکت در مسیر (Route Covering)هنگامي‌كه مسیرها انتخاب و برنامه ریزی شدند، نوبت آن است که همکاران به فروشگاه‌ها مراجعه و محصولات یا خدمات خود را معرفی کنند. در این روش کلیه جايگاه‌های مرتبط با صنف ما یا مشترک با آن، موردبررسی قرار مي‌گيرد و در صورت اثبات خلاف آن،  این مهم با گزارشات روزانه فروش مشخص مي‌شود.

مقالات مرتبط:

روت کاورینگ چیست؟