ذ

ذخیره فریبنده

ذخیره فریبنده، یکی از بیماریهای شبکه تامین است و زمانی اتفاق مي‌افتد که مشتریان محصولی را می‌خواهند، ولي در دسترس نیست. گرچه، در حقیقت وجود دارد. مثلاً، زمانی که محصول در جایی نادرست قرار مي‌گيرد یا اینکه مقدار ذخیره ناصحیح است این مشکل به وجود مي‌آيد.

مقالات مرتبط:

ذخیره فریبنده چیست؟

ذهنیت مشتری

ذهنیت مشتری(customer thoughts)، تفکرات مشتری نسبت به یک محصول یا خدمات خاص است. این تفکرات ناشی از میزان ارزش درک شده توسط مشتری از سازمان است. نحوه شکل دهی ذهنیت مشتری، به توانایی سازمانتان در درک چگونگی خلق ارزش‌ در محصولات و خدمات شما برای مشتریان بستگی دارد.

مقالات مرتبط:

ذهنیت مشتری چیست؟