د

درد پرداخت

درد پرداخت(Pain of payment)، احساسی در پروسه خرید است که خریدار در هنگام پرداخت وجه، احساس می کند. درد پرداخت، فشاری روانی است که به خریدار بابت از دست رفتن پول وارد می شود. در محاوره روزانه این موضوع یک اصطلاح عامیانه دارد که از آن به عنوان”جیب درد”، نام می بریم. به بیان دیگر درد پرداخت، نوعی “مکانیزم بازخوردی ذهنی” است که ممکن است همیشه یکسان نباشد و با خرید هم تناسب نداشته باشد. یعنی در برخی خریدها بدون دلیل زیاد باشد و درخرید دیگری، کاملا از کار بیفتد!

مقالات مرتبط:

درد پرداخت چیست؟

دیمارکتینگ

دیمارکتینگ (Demarketing)، یا بازاریابی زدایی به عنوان “عدم فروش” یا “بازاریابی معکوس” نیز شناخته می شود. این مفهوم هنوز فاقد یک تعریف تئوریک دقیق است، اما به تلاش سازمان برای منصرف کردن همه یا برخی از مشتریان خود از خرید موقت یا دائم اطلاق می شود. این موضوع بخشی از بازاریابی استراتژیک در زمان کمبود است. دیدگاه‌های مختلفی در مورد اینکه چگونه سازمان باید بازاریابی زدایی را دنبال کند، ارائه شده است.

مقالات مرتبط:

دیمارکتینگ چیست؟