ت

تداعی برند

تداعی برند یا تداعیات برند(Brand Associations)، یا تداعی از برند، بخشی از زیر مجموعه “ارزش ویژه برند” است. این مفهوم، تصویری است که در زمان مواجهه با هرگونه از آثار برند در ذهن مخاطب بازسازی ‌شود. تداعیات برند، موضوعاتی کیفی هستند که در تعیین ارزش ویژه برند نقش دارند. به بیان ساده تر، زمانی که مخاطبان پس از شنیدن نام برند یا دیدن المان‌های مرتبط به برند، به تداعی مشترکی در ذهنشان دست یابند، تداعی برند درست و مطابق برنامه انجام شده.

مقالات مرتبط:

تداعی برند چیست؟

ترنس مدیا

ترنس مدیا(Transmedia)، به معنای استفاده از یک ویژگی رسانه و گسترش آن به رسانه های متفاوت برای گسترش مطالب یا جلب توجه بیشتر به آن است. در سال 1997 نینتندو این کار را با نسخه  چشم طلایی(GoldenEye)، خود انجام داد. این بازی برای جلب توجه بیشتر به فیلمی به همین عنوان ساخته شد، اما در نهایت درآمد بیشتری نسبت به خود فیلم داشت.

مقالات مرتبط:

ترنس مدیا چیست؟